(rejse med dyr handler ikke om transport af dyr, som desværre byder os på en del ubehagelige episoder.  Scener som denne ser vi da heldigvis ikke i Danmark)

Rejse med kæledyr


Rejser med kæledyr er fødevarestyrelsens ansvarsområde. Jeg vil nedenfor gennemgå reglerne ganske kort, således at du kan få overblik.

 

HUND, KAT OG FRITTE.


22.marts 2013: Jeg skal lige have indført de seneste ændringer, så check lige fødevarestyrelsens hjemmeside indtil jeg har opdateret nedenstående.!!


Rejse fra Danmark


For hund, kat og fritte gælder, at dyrene skal være individuelt mærket med en tatovering eller en chip, og de skal ofte have et ”pas”, samt en gyldig rabiesvaccination.  LINK


Ved rejse fra Danmark til EU-lande (undt. Irland, Malta, Sverige og UK), stilles således 4 krav:


Personledsagelse,  ID-mærkning, EU pas til selskabsdyr, gyldig rabiesvaccination.


Ved rejse fra Danmark til:  Sverige  -  Irland   - Malta  - UK.  LINK.  Efter 1.januar 2012 afskaffes krav om ormekur.


Ved rejse fra Danmark til lande udenfor EU skal du være opmærksom på at ovennævnte 4 krav altid skal være opfyldt. Det kan godt være at det land du skal til har færre krav, men når du skal hjem, så kan du kun få dyret med hvis det opfylder EU-kravene. Nogle lande har tillægskrav, så du skal ALTID læse om indførselsreglerne til det land du skal rejse til, når du skal udenfor EU.  LINK


Rejse til Danmark


Ved rejse til Danmark gælder stort set det samme som ovenstående. Dersom du har erhvervet dig et kæledyr i udlandet så vær opmærksom på at EU-passet kan erstattes af et veterinærcertifikat. Desuden gælder at du KUN må medtage 5 dyr, så pas på hvis du rejser ud med mere end 5 dyr (dette er nemlig nok muligt). 


FUGLE


Rejse fra Danmark


For selskabsfugle gælder helt særlige regler, og ikke ret mange lande har de samme regler. Desuden kan der være tale om fugle opført på Washingtonkonventionens Liste I, som kræver CITES papirer. Det er Skov- og Naturstyrelsens ansvarsområde.  LINK. Så du kan ikke under nogen omstændigheder tage så meget som en gråspurv med nogen steder uden et grundigt check af modtagerlandets regler. LINK. Og fuglen skal altid være personledsaget. Reglerne for udførsel til lande uden for EU er anderledes end til EU lande.


Rejse til Danmark


Der foreligger endnu ikke fælles EU-regler for privat rejse med fugle fra et EU-land, og der foreligger tilsyneladende ikke så mange krav p.t., bortset fra CITES-kravene og at der midlertidigt kan være forbud mod at flytte fugle p.gr.a. fugleinfluenza. Jeg kan ikke se at der er krav om sundhedscertifikater eller begrænsning på 5 fugle. LINK


Du kan som privatperson uden videre tage fugle med hjem til Danmark fra andre EU-lande.

Det gælder dog ikke for fjerkræ (som er høns, kalkuner, perlehøns, ænder, gæs, vagtler, duer, fasaner, agerhøns og strudsefugle der opdrættes eller holdes i fangenskab med henblik på avl, produktion af kød eller konsumæg eller levering af vildt til udsætning).Samme regler gælder hvis du som privatperson vil indføre fugle fra Andorra, Færøerne, Grønland, Island, Kroatien, Liechtenstein, Monaco, Norge, San Marino, Schweiz og Vatikanstaten.Fuglen skal altid være ledsaget af en person på rejsen (citat fra styrelsens hjemmeside)


Fra de fleste lande udenfor EU kan medbringes max 5 fugle, forudsat de opfylder et af 4 krav: LINK


30 dages isolation forud  - 30 dages karantæne efter imp.   -  vaccineret  -  testet H5N1 negative


Dertil nogle krav om veterinærcertifikatet, ejererklæring og indførselssted.


KANINER OG GNAVERE


Rejse fra Danmark


Der er ikke mange regler for disse dyr, men man skal altid undersøge om der er specielle regler i det pågældende land.


Rejse til Danmark


Der ingen regler, så dyr fra EU lande kan uden videre medtages. LINK. Dog er der krav om personledsagelse.


Ved indrejse fra lande udenfor EU må der max. medtages 5 dyr. Indføres mere, skal de sundhedsmæssige betingelser for kommerciel transport følges. 


KRYBDYR OG PADDER


Reglerne er de samme som for kaniner og gnavere.


HVIRVELLØSE DYR


Reglerne  er de somme som for kaniner og gnavere


TROPISKE AKVARIEFISK


Her gælder særlige regler, som oplyses af Sektion for Akvakultur.  LINK


Men du bør nok altid klikke dig ind på www.foedevarestyrelsen.dk.

Her kan du se deres forside omkring rejse med kæledyr:.

====================================================

Regler for rejse med kæledyr

Her finder du generelle regler og vigtig information om privat ind- og udførsel af kæledyr.

I forhold til EU-reglerne om privat ind- eller udførsel af dyr, som holdes som kæledyr, er det kun disse dyr, der betragtes som kæledyr:

Hunde, katte og fritter

Fugle, bortset fra fjerkræ

Kaniner og gnavere

Krybdyr og padder

Hvirvelløse dyr, bortset fra bier og skaldyr

Tropiske akvariefisk 


Læs mere her - Hvad er et kæledyr?

Ved rejse med kæledyr forstås:

Kæledyr af ovennævnte arter, som under personledsagelse rejser ind eller ud over Danmarks grænser


Kæledyr af ovennævnte arter, som i forbindelse med rejsen ikke er bestemt til at være genstand for videre salg eller overdragelse af ejendomsretten (ikke-kommerciel)


Hvad betyder personledsagelse?

Hvis dyret ikke er personledsaget, vil ind- eller udførslen være omfattet af de kommercielle regler. Se mere under:

Import af dyr

Eksport af dyr

Indførsel af kæledyr fra lande uden for EU (tredjelande)

Som privatperson kan man max. indføre fem dyr fra et land udenfor EU og de skal som udgangspunkt grænsekontrolleres, når de ankommer til EU's område.

Der er dog for visse lande visse tredjelande en undtagelse for antalsbegrænsningen og kravet om grænsekontrol. Se mere under de enkelte dyrearter.

Hvis der indføres flere end fem dyr fra lande udenfor EU, skal de dyresundsmæssige krav for kommerciel indførsel opfyldes.

Se mere under import af dyr

Rejse via andre EU-lande

Rejser du og dit dyr til Danmark via et andet EU-lande skal du være opmærksom på, at der for visse af kæledyrsarterne er forskellige krav for indførsel fra tredjelande.

Grænsekontrollen vil som regel finde sted i det første EU-land, som du ankommer til.

Se under de enkelte dyrearter, hvilke krav der stilles ved privat ud- og indførsel af kæledyr.


13-12-2011