PATTEDYRS MÆLK.

Pattedyrs mælkeproduktion er en anden af de tre nøglekarakterer for pattedyr (4 ben, pels og mælkeproducerende).

Mælken er en genial opfindelse i retning af at sikre afkommet føde i dets første sårbare levetid. De fleste arter er totalt ude af stand til at klare sig selv og f.eks. indtage artens normale føde.

Mælkens indhold tjener til at dække hver dyrearts præcise behov for fedt, kulhydrat, protein, salte + vitaminer samt vand, indtil de er gamle nok til at indtage artens normale føde (normalt gradvis overgang).


Hvis man tænker på hvor forskellig mange dyrs kost er, så kan man godt forstå at modermælken må have en helt specifik sammensætning af alle næringsstofferne (se f.eks. nedenstående tabel). De forskellige pattedyrs mælk er så komplekst og artsspecifikt sammensat at man generelt må sige at næsten ingen dyrearter kan tåle andre dyrs modermælk.


Der er selvfølgelig undtagelser, og mange mennesker kender eksempler på at en hund har diet kattekillinger eller omvendt, og mennesket brug af f.eks. komælk er et velkendt eksempel på at mælk kan tåles på tværs af artsskel.


Menneskets brug af andre dyrs mælk er et kapitel for sig. Mennesket er på mange måder altædende i zoologisk forstand og kan derfor tåle en meget varieret næringssammensætning. Men komælk er ikke egnet til at opflaske vore spædbørn med, og selv den erklærede sandhed om at mælk er sundt sættes der gang på gang spørgsmålstegn ved. Der er mange eksempler på dokumenteret mælkeallergi og formentlig endnu flere tilfælde af lidelser, som vil vise sig udsprunget af mælkeintolerance.


MÆLKENS SAMMENSÆTNING HOS PATTEDYR (tal = procent)

art                   fedt         kulhydrat           protein         salte

menneske           3,5            7,5                 1,1               0,2

tamkvæg            3,6            4,8                 3,5               0,7

tamsvin

ged                     4,1            4,2                 4,3               0,8

hund                   8,5            3,7                 7,3               1,2

kat

rensdyr             17,1            2,0               10,4               0,6

rotte                 15,0            3,0               12,0               2,0

marsvin(hval)    46,0            1,3               11,0               0,6

sæl


tigermælk er en kunstig mælkeerstatning, som kan benyttes til moderløse unger af visse arter. Der er flere opskrifter på tigermælk, men de er ret enslydende:


MÆLKENS KEMI


MÆLKENS DANNELSE

YournameCom © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use