Køn og kønsforskelle hos pattedyr


Indenfor pattedyr optræder der hos alle arter altid to køn, men der er ikke altid tydelig forskel på de to slags køn, d.v.s. der mangler ofte tydelige sekundære kønskarakterer. Kønsforskelle frem-kommer først og fremmest i form af de primære kønskarakterer, der omfatter ydre og indre for-plantningsorganer. Det er hos hunnerne ægstokke (ovarier), livmoder (placenta) (kaldes hos dyr for bør) og kønsdelene (genitalier).  Hos hannerne er det testikler (testes) og lemmet (penis).  


Hos begge køn findes et system af indre kirtler, som påvirker dannelse og udvikling af  både de primære kønskarakterer og de sekundære. Sidstnævnte omfatter en række forskelle i kønnenes udseende og funktion, f.eks. dievorter,  hår/pelspragt, muskelmasse, knoglebygning, stød/hug-tænder, og gevirer eller horn. De fleste af disse forskelle kan næppe anes hos unge individer, men udvikles markant i forbindelse med at dyret kønsmodnes.


MARSVIN

A. Kanin han                                              B. Kanin hun


Hos kaniner er forskellen meget tydelig hos udvoksede dyr. Begge har en trekantet, pelsklædt, hård forhøjning ved anus og hannen har meget tydelige, næsten hårløse testikler på hver side af denne forhøjning.


CHINCHILLA 

A. Chinchilla han                                              B. Chinchilla hun


Hos chinchillaer er forskellen ikke helt så tydelig, men der er dog en klar større afstand mellem urinrørsåbning hos hannen (penis) og anus end hos hunnen 

A.  Marsvin han                        B.   Marsvin han                      C.  Marsvin hun


Hos marsvin er det relativt let at se forskel på de to køn.  Hos hunnen (C) er urinrøret en ubetydelig forhøjning, nærmest i den for-reste del af endetarmsåbningen. De to karakterer frembringer en fordybning formet som et stort Y. Hos hannen danner en lille pose omkring penis en tydelig, cirkelformet karakter foran endetarmsåbningen (A). Med et fast, men diskret tryk med en finger på maven lige foran penis kan man skubbe penis ud af denne pose (B), og meget hurtigt og tydeligt bestemme den til en han. Dette kan faktisk benyttes også på få uger gamle unger.


Som det ses af billede B kan tilstedeværelse af dievorter ikke bruges til at bestemme dyret til en hun - hannerne har dem også.


Derudover bliver hannerne større end hunnerne, men det kan kun i de absolut færreste tilfælde bruges til kønsbestemmelse. De virkelig hardcore marsvinekendere kan også afgøre kønnet udfra dyrets proportioner i fremtoningen (hovedform mm.) 


KANIN