hund

kat

vaskebjørn

næsebjørn

stinkdyr

ROVDYR


Rovdyrene deles i 2 underordner, men jeg vil gå let henover vandrovdyrene (sæler) for det er ikke muligt for private at holde nogle af disse som kæle/hobbydyr. Det kan kort nævnes, at vandrovdyrene på en lang række punkter er tilpasset livet i vand. Benenes ændring til svømmeben med luffer er nok en af de tydeligste ændringer. De er fordelt på 3 slægter: øresæler (ca 15 arter) , hvalrosser (1 art)  og sælhunde (ca 20 arter).


Landrovdyrene er først og fremmest karakteriseret ved deres tandsæts opbygning, hvor de spidse og veludviklede hjørnetænder er meget synlige. Der findes også rovlevende pattedyr blandt pungdyr, insektædere, primater m.fl., men de er på flere punkter anderledes byggede end rovdyr, f.eks. har de sjældent så veludviklede ben til længerevarende løb og gang.

Rovdyrenes ca 220 arter er inddelt i 7 familier:


Hunde (Canidae) har det mest komplette tandssæt og relativt lang snudeparti. For- og baglemmer omtrent lige lange og beregnet til løb. Kløerne er grove og kan ikke trækkes ind i poterne. Tågængere. Vigtigste af de ca 40 arter er ulv, ræv, sjakal, vildhunde og mårhund. Tamhunden (Canis familiaris) menes nu at nedstamme fra asiatiske ulve.


Bjørne (Ursidae) er ret plumpe med kort hale og korte ører. Kosten rummer en del planteføde. Sålegængere. Der kendes 7 arter: Isbjørn, brun bjørn (i ca 150 varianter), sort bjørn, brillebjørn, læbebjørn, malajbjørn og kravebjørn.


Halvbjørne (Procyonidae) rummer ca 20 arter, som er sålegængere og alt/planteædende. Vaskebjørn, næsebjørn, stor og lille panda.


Måre (Mustelidae) rummer ca 70 arter, som er relativt små og kort-benede. Med reduceret tandsæt og kirtler ved anus. Mårer, minke, lækat, brud, ildere, jærv, odder, havodder, stinkdyr m.fl.


Desmerdyr (Viverridae) er som oftest små dyr med langstrakt krop, ret korte ben og lang hale. Ca 75 arter f.eks. mungoer (desmerdyr) og surikater (familien "knurhår") samt genette.


Hyæner (Hyaenidae) er kraftige dyr med længere forben end bagben og oftest kraftige tænder og kæber. Der kendes 4 arter: Brun-, plettet- og stribet hyæne samt jordulv.


Katte (Felidae) er mellemstore til store dyr med lang hale. Kløerne er veludviklede og kan indtrækkes. Særdeles smidige og hurtige men ikke udholdende. Blandt de ca 35 arter kendes: Los, vildkat, jaguar, puma, løve, leopard, gepard og tiger. Tamkatten (Felis catus) nedstammer fra en af vildkattens racer.

YournameCom © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use