Fugle

          Fisk

a. Leif Øgaard i Marrakesh; b. Unge af brun bjørn; c. "Dyrehandel" i New York

PASNINGSANVISNINGER


Pasningsvejledninger vil i videst muligt omfang følge en fast skabelon hvor du kan læse om:

  Litteratursiderne

1.    Kom godt i gang  - De vigtigste informationer samlet i et   et kort resumé.

2.    Baggrund  -  Systematik, forekomst,  biologi,  og historie mv.

3.    Anskaffelse  - Sociale behov, hvor mange og hvilke dyr sammen, købes hvor?

4.    Indretning af bure - Indendørs, udendørs, bundlag, konstruktion, størrelse, rengøring

5.    Foder -  Fodertype, fodring, ernæringsmæssige specialiteter.

6.    Aktivitet - aktivering, håndtering, få glæde af dine dyr

7.   Formering

8.    Særlige forhold - sygdomme, specielle egenskaber

På litteratursiderne kan du finde henvisninger til bøger og tidsskrifter med oplysninger om pasning og pleje.