REJSEBERETNINGER MM FOR LEIF.


TUR TIL SYDAMERIKA 2.1 - 25.1 2015.

FOTOS AF NOGLE AF DE SETE FUGLE.

På turen er observeret ialt 102 fuglearter, hvoraf gråspurv og stær er gamle kendinge herhjemme fra. Jeg ved ganske godt at

ingen af nedenstående fotos er præmiebilleder - det får man ikke med et kamera til 3000 kr. Jeg tager ikke billeder for at lægge

dem ud på professionelle fuglesider, for det kræver optik til 40.000 kr eller mere + erfaring i at bruge det. Så jeg fotograferer

bare for at give mig selv en kvittering/erindring om fuglene og stemningen. I øvrigt bliver billeder heller ikke skarpere af at blive

uploaded i en lavpixel udgave

Kæmpestormfugl på stranden i pingvinkolonien Punta Tombo.

Flyvende kæmpestormfugle fulgte skibet det meste af tiden, ofte meget tæt på.

Hele turen var der næsten altid en eller flere sortbrynede albatrosser, men de kom sjældent helt tæt på

I parkerne var der masser af drosler, her en beigebrystet drossel

og her er en orangegumpet drossel

 I parker og græsområder lever spottedrosler (mockingbirds) side om side med drosler. her en campospottedrossel.

Flere arter af stærelignende fugle, kostære, optræder de fleste parker,  her en brunvinget kostær.

og her en silkekostær. Begge arter er redesnyltere ligesom gøge. Spurve og drosler mm får æren af at opfodre deres unger.

Argentina er kendt for at rumme astronomiske mængder af duer, men når nogle arter er små som spurve så er der plads til mange.

Her er den største art, en picazurodue, på størrelse med vores hjemlige ringdue.

og her den lige så store, smukke, pletvinget due.

Den noget mindre øreplet due, ses allevegne. Den er lidt mindre end vores tyrkerdue.

Under vinsmagningsmiddagen i Mendoza satte en rød bladskærer sig 50 m væk.

og en tropisk kongetyran holdt til ude i vinstokkene.

En kolibri forvirrede sig ind under taget over spisebordene. Billedet er for dårligt til en sikker artsbestemmelse, men da der kun er

1-2 arter i området må det være en glitrende violetøre, selvom den skulle være mere grøn.

I Punta del Este i Uruguay kørte vi 10 km ud til nogle klippeskråninger med flere kolibrier. her en hvidstrubet kolibri

og her en glanssmaragd. Den så vi også i BA

og her en spættet klippe....øhh klippespætte?, nej en campoguldspætte

I Buenos Aires findes et økologisk reservat, Costanera Sur,  der kan minde om Kbh´s Utterslev mose. Her sås 40-50 arter,

f.eks gulnæbbet kardinal

en ret kær lille klerkefinke  (C.Sur)

eller en mere grumt udseende guiragøg (C.Sur)

En grønbåndet guldspætte (C.Sur)

En smalnæbbet trækryber (C.Sur) ville ikke vise sit krumme næb frem.

På de flydende vandplanter går disse vadefugleagtige jacanaer rundt (C.Sur)

Og den smukke riksetrane går rundt i kanterne med sine unger (C.Sur)

og på vandet mange rørhøns og blishøns. Der var kun få ænder, her den smukke nonnetræand langt væk. (C.Sur)

Sydviben er en smuk fugl, som sås næsten alle steder, her ved Punta Arena

Brilleibis er meget almindelig mange steder, også helt ned til Ildlandet.

Kalkungrib er almindelig og ikke sky, så den ser man ofte lige over hovedet. Her ved pingvinkolonien Punta Tombo

og her 2 stks på et villahus i Puerto Montt. - en kedelig regnsvejsdag på kontoret.

I spredt flæng kan nævnes morgenværling, som er alm. alle steder.  Her i en sydlig form med kun lidt hvidt på hovedet.

Brun pelikan i Valparaiso

sorthalset svane i Ildlandet nationalpark

I Ildlandet sås også denne patagonsk andesfinke

og en syddrossel i Ildlandet

I Ushuaia havn sås kongeand

og denne smukke hun tanggås

Og selvfølgelig var der masser af magellanpingviner som hyggede sig i små laguner ved Punta Tombo

mens nogle måtte blive hjemme

og her en af 4 stk lille nandu