DYR OG SAMFUND

Dyr og samfund vil handle om aktuelle problemstillinger omkring dyr og dyrehold. Det kan være særlige dagsaktuelle emner eller det kan være information omkring dyrebeskyttelse, ind- og udførsel af dyr, fredninger eller andre restriktioner o.s.v.

Det kan nævnes, at der er et nyt cirkulære undervejs omkring dyre-handlere og salg af dyr. Folketinget HAR vedtaget lovforslaget i en ikke helt defineret form, men et cirkulære skulle komme her i efteråret 2008. Det handler primært om at alt personale skal have en passende uddannelsesmæssig baggrund og ved salg af et hvilket som helst levende dyr skal der medfølge en pasningsanvisning. I skrivende stund (feb. 2013) er de endelige regler for anvisningernes udformning endnu ikke afklarede. Det er vist kommet bag på politik-erne at der er tale om mange hundrede anvisninger - de troede vist det handlede om et par håndfulde!

Klik på "drukning ej tilladt" og læs om anbefalede og forsvarlige aflivningsmetoder - men det er barsk læsning!

YournameCom © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use