Bilag 1

Dyrearter omfattet af forbudet i bekendtgørelsens § 6 (dyrearter, som kan frembyde fare eller er særligt vanskelige at holde på en dyreværnsmæssigt forsvarlig måde)


Pattedyr (Mammalia)

Kloakdyr:Pungdyr:Insektædere:


Kaguanger:


Flagermus:


Gnavere:


Gumlere:


Skældyr:


Jordsvin:


Rovdyr:


Sæler:


Hvaler:


Uparrettåede hovdyr:


Parrettåede hovdyr:


Elefanter:


Søkøer:


Primater:


Fugle (Aves)

Strudsfugle:


Stormfugle:


Pingviner:


Lommer:


Lappedykkere:


Årefodede:


Storkefugle:


Flamingoer:


Andefugle:


Vestgribbe:


Hønsefugle:


Hoatzin:


Tranefugle:


Mågevadefugle:


Steppehøns:


Gøgefugle:


Natravne:


Sejlerfugle:


Skrigefugle:


Krybdyr (Reptilia)

Skildpadder (Testudinata)

Havskildpadder (Cheloniidae, Dermochelyidae):


Krokodiller (Crocodylia)

Krokodiller (Crocodylidae)

alligatorer (Alligatoridae)og gavialer (Gavialidae):


Slanger (Serpentes)

Snoge (Colubridae):

Liansnog (Thelotornis spp.), boomslange (Dispholidus spp.) samt arter af snogeslægten (Rhabdophis).

Giftsnoge (Elaphidae):

Alle arter.

Havslanger (Hydrophiidae):

Alle arter.

Hugorme (Viperidae):

Alle arter.

Grubeorme (Crotalidae):

Alle arter.

Jordhugorme (Aparallactinae):

Atractaspis spp. og Macrelaps spp.

Kvælerslanger (Pythonidae, Boidae):

Tigerpython (Python molurus), klippepython (Python sebae), netpython (Python reticulatus) samt grøn anakonda (Eunectes murinus).

Øgler (Sauria)

Varaner (Varanidae):

Komodovaran (Varanus komodoensis), båndvaran (Varanus salvator), papuavaran (Varanus salvadoiri), nilvaran (Varanus niloticus) samt centralafrikansk nilvaran ( Varanus ornatus).

Fisk (Pisces)

Stenfisk:

Alle arter (Synanceia spp.).

Hajer:

Tigerhaj (Galeocerdo cuvier), oceanisk hvidtippet haj (Carcharhinus longimanus), tyrehaj (Carcharhinus leucas), stor hvid haj (Carcharodon carcharias), blåhaj (Prionace glauca) samt stor hammerhaj ( Sphyrna mokarran).

Bløddyr (Mollusca)

Blæksprutter (Dibranchiata):

Blåringede blæksprutter (Hapalochlaea maculosa og Hapalochlaea lunulata).

Leddyr (Arthropoda)

Skolopendre (Chilopoda):

Scholopendra gigantea samt Scholopendra heros.

Skorpioner (Scorpiones):

Androctonus spp., Buthus spp., Centruroides spp., Tityus spp., Hottentotta spp., Leiurus spp. samt Parabuthus spp.

Edderkopper (Araneae):

Atrax robustus, Phoneutria nigriventer, Loxosceles reclusa, Tegenaria agrestis, Latrodectus spp. samt Sicarius spp.

 Last update 12-11-2006 11:15:13


HOLD AF DYR

Denne side vil gennemgå hvad der kræves for at holde dyr, og der vil også være en gennemgang af politivedtægterne omkring hold af særlige dyr mv