Denne Hjemmeside er skabt for at hjælpe dyreelskere med gode råd om dyr.Det handler først og fremmest om at fortælle om pasning og pleje af kæledyr og hobbydyr men også om at hjælpe med at anskaffe dyr.Hvis du bare holder af dyr er du velkommen til at surfe rundt og læse om dem, enten i pasningvejledningerne eller om mere generelle zoologiske emner.

GODE DYRE RÅD.

NB. FEBRUAR 2015!!!

I 6 ÅR HAR JEG BENYTTET HJEMMESIDENS REDIGERINGSVÆRKTØJ - WEBCREATOR. DET ERSTATTES AF ET ANDET REDIGERINGSVÆRKTØJ - WEBEDITOR - PR 1.3. INDEN DA SKAL JEG HAVE ALLE SIDERNE LAVET OM TIL DET NYE VÆRKTØJ OG JEG VED IKKE HVORDAN SIDERNE KOMMER TIL AT SE UD BAGEFTER. MÅSKE KOMMER DET HELE TIL AT SEJLE LIDT I FEBRUAR 2015, MEN FORHÅBENTIGT ENDER DET GODT.


SOMMER 2016. Det fungerer rigtig skidt med at redigere og indlægge do-

kumenter i den omdannede udgave. Alt driller og billeder flytter rundt.Hjemmesiden er nystartet ( 2008 ) og vil blive udviklet i løbet at de næste år. Der vil komme mange hundrede sider med informationer, f.eks. opdelt i særlige temasider. Der vil måske også komme et debat forum, men det er ikke afklaret hvornår.

Pasning

Under pasning kan du finde pasningsvejledninger på en masse dyr - og flere vil komme til hen ad vejen. Læs om dyrets baggrund, hvor og hvordan de anskaffes, indretning af bure, fodring, håndtering og meget mere.

Sidste nyt

Her kan du læse om emner, der er særligt aktuelt. For tiden er det vores begyndende indsats omkring minkregulering, der er omtalt her. Mink avles i stor stil, udslip har fundet sted og sker stadig. Så der er etableret en fast bestand af vilde mink, som flere steder gør et meget stort indhug i bestande af vandfugle mm. Naturstyrelsen er nu 1 år inde i et projekt, der skal afdække om minkbestanden kan reguleres så meget ned, at man kan få en målbar stigning i antal fugle og smådyr. Der sættes fokus på en snes indsatsområder rundt om i Danmark. Her benyttes bl.a. smsfælder, der sender besked til fældepasserne om evt. fangst. Der er ikke råd til smsfælder udenfor indsatsområderne, men flere af os vil gerne fange mink, som træffes også her. Vi søger sponsorer til smsfælder - de vil blive nævnt her:

20.11.2012: Helsingør Kommune har bevilget 4 sms-alarmer, som vil blive benyttet i kommunen. 1.2.2013: 15.juni Fonden har bevilget 10! sms-alarmer (se deres hjemmeside). Sommer 2013: Helsingør Kommune har bevilget 10 mere!!.

I 2013 har vi fanget ialt 111 mink i NØ sjælland. Fra beg. af februar 2014 starter vi igen. Her er fanget langt færre end i forår 2013.

Fra midten af august 2014 er vi igang igen, men der er flere kommuner med i  netværket.   Se mere på friforvildmink.dK

37. 06.10.2014, en han, 1295 g, fanget ved Fr. værk Lystbådehavn kl ??

34. 23.09.2014, en han, 900 g, fanget ved Fr.værk Lystbådehavn kl 15:17

35. 26.09.2014, en mink fanget ved Langstrup Å i slagfælde

36. 29.09.2014, en han, 950 g, fanget ved Fr.værk Lystbådehavn kl 08:44

55.8629953,12.4262821

38. 15.10.2014, en unge, 630 g, fanget ved Nivåen kl 05:05

Fangster i fælder uden sms-moduler (tilses morgen og aften) angives med "nat før kl 09". Klik på "sidste nyt" og læs mere om projektet. Eller gå ind på friforvildmink.dk, hvor jeg informerer bredt om minkreguleringen.

Zoologisiderne

vil fortælle en hel masse om dyr både naturhistorie og tør zoologi f.eks dyrs systematisk eller deres bygning og udvikling.

Dyr og samfund 

Særlige dagsaktuelle emner eller det kan være information omkring dyrebeskyttelse, ind-og udførelse af dyr, fredninger eller andre restriktioner osv. Læs om etik og lov omkring aflivning af dyr.

links vil henvise dig til andre hjemmesider med gode råd om dyr og dyre-hold mv.

I leksikon afdelingen kan du måske finde betydningen af et biologisk udtryk du ikke har mødt før.

Der er i princippet copyright på alt materiale på denne hjemmeside, men derfor er du alligevel velkommen til at printe sider ud herfra til dit eget brug eller til undervisning. Men vær sød at anføre på ALT materiale, hvor du har hentet det fra. Det vil jeg selv forsøge at gøre med de ting jeg låner fra andre.

Zoolog,  Leif Øgaard, Helsingør, - startet 2008

leif@godedyreraad.dk