Bilag 1

Dyrearter omfattet af forbudet i bekendtgørelsens § 6 (dyrearter, som kan frembyde fare eller er særligt vanskelige at holde på en dyreværnsmæssigt forsvarlig måde)

 

Pattedyr (Mammalia)

Kloakdyr:

 

 

Pungdyr:

 

 

Insektædere:

 

Kaguanger:

 

Flagermus:

 

Gnavere:

 

Gumlere:

 

Skældyr:

 

Jordsvin:

 

Rovdyr:

 

Sæler:

 

Hvaler:

 

Uparrettåede hovdyr:

 

Parrettåede hovdyr:

 

Elefanter:

 

Søkøer:

 

Primater:

 

Fugle (Aves)

Strudsfugle:

 

Stormfugle:

 

Pingviner:

 

Lommer:

 

Lappedykkere:

 

Årefodede:

 

Storkefugle:

 

Flamingoer:

 

Andefugle:

 

Vestgribbe:

 

Hønsefugle:

 

Hoatzin:

 

Tranefugle:

 

Mågevadefugle:

 

Steppehøns:

 

Gøgefugle:

 

Natravne:

 

Sejlerfugle:

 

Skrigefugle:

 

Krybdyr (Reptilia)

Skildpadder (Testudinata)

Havskildpadder (Cheloniidae, Dermochelyidae):

 

Krokodiller (Crocodylia)

Krokodiller (Crocodylidae)

alligatorer (Alligatoridae)og gavialer (Gavialidae):

 

Slanger (Serpentes)

Snoge (Colubridae):

Liansnog (Thelotornis spp.), boomslange (Dispholidus spp.) samt arter af snogeslægten (Rhabdophis).

Giftsnoge (Elaphidae):

Alle arter.

Havslanger (Hydrophiidae):

Alle arter.

Hugorme (Viperidae):

Alle arter.

Grubeorme (Crotalidae):

Alle arter.

Jordhugorme (Aparallactinae):

Atractaspis spp. og Macrelaps spp.

Kvælerslanger (Pythonidae, Boidae):

Tigerpython (Python molurus), klippepython (Python sebae), netpython (Python reticulatus) samt grøn anakonda (Eunectes murinus).

Øgler (Sauria)

Varaner (Varanidae):

Komodovaran (Varanus komodoensis), båndvaran (Varanus salvator), papuavaran (Varanus salvadoiri), nilvaran (Varanus niloticus) samt centralafrikansk nilvaran ( Varanus ornatus).

Fisk (Pisces)

Stenfisk:

Alle arter (Synanceia spp.).

Hajer:

Tigerhaj (Galeocerdo cuvier), oceanisk hvidtippet haj (Carcharhinus longimanus), tyrehaj (Carcharhinus leucas), stor hvid haj (Carcharodon carcharias), blåhaj (Prionace glauca) samt stor hammerhaj ( Sphyrna mokarran).

Bløddyr (Mollusca)

Blæksprutter (Dibranchiata):

Blåringede blæksprutter (Hapalochlaea maculosa og Hapalochlaea lunulata).

Leddyr (Arthropoda)

Skolopendre (Chilopoda):

Scholopendra gigantea samt Scholopendra heros.

Skorpioner (Scorpiones):

Androctonus spp., Buthus spp., Centruroides spp., Tityus spp., Hottentotta spp., Leiurus spp. samt Parabuthus spp.

Edderkopper (Araneae):

Atrax robustus, Phoneutria nigriventer, Loxosceles reclusa, Tegenaria agrestis, Latrodectus spp. samt Sicarius spp.

 

 

Last update 12-11-2006 11:15:13

 

HOLD AF DYR

Denne side vil gennemgå hvad der kræves for at holde dyr, og der vil også være en gennemgang af politivedtægterne omkring hold af særlige dyr mv